กล้องวัดมุมแบบอิเล็กทรอนิกส์ชนิดอ่านค่ามุมได้ละเอียด 1 ฟิลิปดา (ระบบอัตโนมัติ)

ยี่ห้อ TOPCON รุ่น DT-305 ผลิตภัณฑ์ประเทศญี่ปุ่น


 

อุปกรณ์ประกอบ

1. ขาตั้งกล้องเลื่อนขึ้นลงได้ พร้อมลูกดิ่งและสาย 1 ชุด

2. มีกล่องบรรจุกล้องพร้อมสายสะพายหลัง

3. มีฝาครอบเลนส์

4. มีชุดเครื่องมือปรับแก้ประจำกล้อง

1. กล้องเล็งเป็นระบบเห็นภาพตั้งตรง

2. กาลังขยาย 30 เท่า

3. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเลนส์ปากกล้อง 45 มิลลิเมตร

4. ขนาดความกว้างของภาพที่เห็นในระยะ 100 เมตร เท่ากับ 2.6 เมตร หรือ 1 องศา 30 ลิปดา

5. ระยะมองเห็นภาพชัดใกล้สุด 0.9 เมตร

6. ค่าตัวคูณคงที่ 100

7. ค่าตัวบวกคงที่ 0

8. ระบบอัตโนมัติโดยใช้ COMPENSATOR มีช่วงการทำงาน ±3 ลิปดา

9. เป็นกล้องแบบอิเล็กทรอนิกส์แสดงหน่วยวัดเป็น องศา ลิปดา ฟิลิปดา เป็นตัวเลขอ่านได้บนจอ LCD  

     (Liquid Crystal Display) ทั้ง 2 หน้าของตัวกล้อง

10. แสดงค่ามุมที่วัดได้ละเอียดโดยตรง 1 ฟิลิปดา

11. ค่าความถูกต้องในการอ่านค่ามุมราบ (Accuracy) เท่ากับ 5 ฟิลิปดา

12. ความไวของระดับฟองกลม 10 ลิปดา / 2 มิลลิเมตร

13. ความไวของระดับฟองยาว 30 ฟิ ลิปดา / 2 มิลลิเมตร

14. สามารถแสดงผลทั้งเป็นมุมราบ และเป็นมุมดิ่ง

15. มีแบตเตอรี่ชนิด 4 AA ใช้งานได้ 230 ชั่วโมง และสามารถบอกระดับแบตเตอรี่ได้

16. ได้รับประกาศนียบัตร ISO 9001 และ ISO 14001

17. ตัวกล้องสามารถป้องกันฝุ่นและน้ำ (Dust and Water protection) ในระดับ IP66