PROFLIE
ประวัติการทำงานของบริษัทฯ


 

1 โครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าแก่งคอย 2  
ผู้ว่าจ้างคือ  บมจ. ซิโน – ไทย คอนสตรัคชั่น
                     
2 โครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้า อ.จะนะ  
ผู้ว่าจ้างคือ  บมจ. ซิโน – ไทย คอนสตรัคชั่น
                     
3 โครงการก่อสร้างถนนอ้อมเมือง จ.ราชบุรี 
ผู้ว่าจ้างคือ บจก. วังขนาย คอนสตรัคชั้น
                     
4 โครงการก่อสร้างโรงงาน Fujitsu 
ผู้ว่าจ้างคือ บจก. ช.การช่าง-โตกิว คอนสตรัคชั่น
                     
5 โครงการก่อสร้างถังเก็บน้ำมันของโรงงานไทยออยล์ 
ผู้ว่าจ้างคือ บจก. ซีทีอี คอนสตรัคชั่น เอ็นจิเนียริ่ง
                     
6 โครงการก่อสร้างบ้านปิ่นเกล้า เฟส 2 
ผู้ว่าจ้างคือ  Golden Land Property Development Public Co.,Ltd.
                     
7 โครงการ Ticon Logistics Park
ผู้ว่าจ้างคือ  บจก.สหการวิศวกร
                     
8 โครงการ Ticon Logistics Park 
ผู้ว่าจ้างคือ  หจก.เอ็ม ที คอนเนคชั่น 
                     
9 สำรวจเก็บรายละเอียดภูมิประเทศบริเวณเหมืองทองชาตรี จ.พิจิตร 
ผู้ว่าจ้างคือ  Akara Mining Co.,Ltd.
                     
10 สำรวจหาค่าพิกัดและระดับของหมุดบังคับภาพถ่าย ด้วยเครื่องรับสัญญาณดาวเทียม จีพีเอส  
ผู้ว่าจ้างคือ กรมชลประทาน
                     
11 โครงการก่อสร้างเครื่องเล่นในสวนสยาม 
ผู้ว่าจ้างคือ บจม. อีเอ็มซี 
                     
12 โครงการปรับปรุง Central Word Plaza 
ผู้ว่าจ้างคือ บจก. คาม่า ร่วมทุน 
                     
13 โครงการก่อสร้างถังเก็บน้ำมันของโรงงานไทยออยล์ 
ผู้ว่าจ้างคือ  บจก. แอลซีบี คอร์ปอเรชั่น 
                     
14 สำรวจเก็บรายละเอียดภูมิประเทศอ่างเก็บน้ำภูติอนันต์ 
ผู้ว่าจ้างคือ บจก.เอเชีย วอเตอร์ แมเนจเม้น (ประเทศไทย)
                     
15 โครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าบางปะกง  BLOCK 5 
ผู้ว่าจ้างคือ  HAZAMA CORPORATION
                     
16 โครงการก่อสร้างรถโดยสารประจำทางด่วนพิเศษ (BRT) เส้นทางที่ 2 สายช่องนนทรี – สะพานกรุงเทพ 
ผู้ว่าจ้างคือ บมจ. ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น 
                     
17 โครงการก่อสร้างทางพิเศษ สายรามอินทรา – ถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร 
ผู้ว่าจ้างคือ บมจ. ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น 
                     
18 สำรวจเก็บรายละเอียดภูมิประเทศเพื่อปรับปรุงสถานีน้ำมัน ปตท. ทั่วประเทศ  
ผู้ว่าจ้างคือ บจก.เอเชีย อินฟราสตรักเชอร์ แมเนจเม้นท์ (ประเทศไทย) 
                     
19 โครงการก่อสร้างอาคาร ENERGY COMPLEX (ENCO)
ผู้ว่าจ้างคือ บจก. คาม่า ร่วมทุน 
                     
20 โครงการก่อสร้าง Central Plaza ถนนแจ้งวัฒนะ 
ผู้ว่าจ้างคือ บจก. คาม่า ร่วมทุน 
                     
21 สำรวจเก็บรายละเอียดภูมิประเทศ ถนนข้างโรงงาน  MAXXIS จ.ระยอง
ผู้ว่าจ้างคือ บจก. ธญาวัฒน์ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสทรัคชั่น 

 

22 โครงการสำรวจเก็บรายละเอียดภูมิประเทศ ถนนในโรงงาน South City Petrochem และTuntex จ.ระยอง
ผู้ว่าจ้างคือ บจก. ธญาวัฒน์ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสทรัคชั่น 

 

23 โครงการก่อสร้างโรงงาน Fujitsu นิคมอุตสาหกรรม นวนคร จ.ปทุมธานี 
ผู้ว่าจ้างคือ บจก. ช.การช่าง-โตกิว คอนสตรัคชั่น 

 

 

24 โครงการก่อสร้างโรงงาน SIAMA.T. (SATI) นิคมอุตสาหกรรม อมตะนคร จ.ฉะเชิงเทรา 
ผู้ว่าจ้างคือ บจก. ช.การช่าง-โตกิว คอนสตรัคชั่น 
                     
25 โครงการก่อสร้างโรงงาน  MIZUNO นิคมอุตสาหกรรม โรจนะ จ.อยุธยา 
ผู้ว่าจ้างคือ บจก. ช.การช่าง-โตกิว คอนสตรัคชั่น 
                     
26 โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 35 สายกรุงเทพฯ-ปากท่อ ส่วนที่ 4 ระหว่าง กม.65+000 ถึง
กม. 73+200 
ผู้ว่าจ้างคือ บจก. เอส.พี.เค. คอนสตรัคชั่น 
                     
27 โครงการสำรวจเก็บรายละเอียดภูมิประเทศ เพื่อปรับปรุงในโรงงาน  Microchip 
ผู้ว่าจ้างคือ บจก. เทน เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนซัลแตนส์ 
                     
28 โครงการก่อสร้างบ้านที่พักอาศัย แกรนด์ คาแนล ดอนเมือง 
ผู้ว่าจ้างคือ บจก. แกรนด์ ฟอร์จูน 
                     
29 โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปาพัทยา จ.ชลบุรี
ผู้ว่าจ้างคือ บจก. ทิพากร 
                     
30 โครงการงานวางท่อน้ำมันโรงกลั่น ปตท.และ ESSO จังหวัดระยอง  
ผู้ว่าจ้างคือ บจก. สว็อต คอนสตัคชั่น 
                     
31 โครงการติดตั้งโครงหลังคาคลุมพื้นชั้น 2 มหารัตนวิหารคด
วัดพระธรรมกาย ต.คลองหลวง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 
ผู้ว่าจ้างคือ บจก. ไทยซินคอน แอนด์ ซัพพลาย 
                     
32 โครงการก่อสร้างทางเชื่อมต่อทางพิเศษสายบางพลี-สุขสวัสดิ์
กับถนนวงแหวนอุตสาหกรรม
ผู้ว่าจ้างคือ บจก. ทิพากร 
                     
33 โครงการก่อสร้างหมู่บ้านที่อยู่อาศัย
ผู้ว่าจ้างคือ บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)  
                     
34
โครงการก่อสร้างโรงงานน้ำตาล อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย 
ผู้ว่าจ้างคือ บริษัท มิตรภาค ก่อสร้าง จำกัด 
                     
35
โครงการสำรวจข้อมูลแผนที่ฐานด้วย GPS พร้อมข้อมูลระบบไฟฟ้าของหมู่บ้าน 
ผู้ว่าจ้างคือ การไฟฟ้านครหลวง 
                     
36 โครงการสำรวจการจัดทำพิกัดตำแหน่งประตูน้ำด้วยดาวเทียม GPS
ผู้ว่าจ้างคือ การประปานครหลวง 
                     
37 โครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีแดง
ผู้ว่าจ้างคือ บมจ. ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น 
                     
38 โครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีม่วงสัญญา 3 (Depot and Maintenance Building)
ผู้ว่าจ้างคือ กิจการร่วมค้า พี เอ อาร์
                     
39 โครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าอุทัย (U-Thai Power Plant) 
อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 
                     
40 โครงการก่อสร้างทางด่วนสายศรีรัช
ผู้ว่าจ้างคือ  บมจ. ซิโน – ไทย คอนสตรัคชั่น
                     
41 โครงการก่อสร้างห้างเซ็ลทรัล WEST GATE (บางใหญ่)
ผู้ว่าจ้างคือ บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) 
                     
42 โครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่
ผู้ว่าจ้างคือ บริษัท ซิโน - ไทย คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) 
                     
43 โครงการก่อสร้างถนนตามผังเมืองรวม ถนนสาย ฉ.ผังเมืองรวมเมืองนครราชสีมา
ผู้ว่าจ้างคือ บริษัท ทิพากร จำกัด