เครื่องสแกนเลเซอร์ 3 มิติ ยี่ห้อ TOPCON รุ่น GTL-1003 มีคุณลักษณะดังต่อไปนี้


 

 

อุปกรณ์ประกอบ

1 กล่องบรรจุกล้องทำด้วยวัสดุอย่างดียี่ห้อเดียวกับตัวกล้อง 1 กล่อง

2 ขาตั้งกล้องไม้ 1 ขา

3 แบตเตอรี่ชนิดติดที่ตัวกล้อง 2 ก้อน

4 แท่นชาร์ตแบตเตอร์รี่ 1 เครื่อง

1. ระบบกล้องเล็งที่หมาย (Telescope System)

              1.1 ภาครับและส่งของเครื่องวัดระยะอิเล็กทรอนิกส์ถูกประกอบอยู่ในกล้องเล็งสำหรับวัดมุม ซึ่งมีแกนร่วมกัน

               1.2 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของเลนส์ปากกล้อง (Objective aperture) 38 มิลลิเมตร และมีกำลังขยาย 30 เท่า ให้ภาพหัวตั้ง

1.3 สามารถสแกนพื้นผิวทางราบได้ 360 องศา และทางดิ่งได้ 270 องศา

1.4 รัสมีการสแกนได้ไกล 70 เมตร

 

 2. ระบบการวัดมุม (Angle Measurement)

               2.1 ค่ามุมราบและมุมดิ่งน้อยสุดสามารถอ่านได้โดยตรง (Minimum reading) 1 ฟิลิปดา

               2.2 มีความละเอียดถูกต้องในการวัดมุม (Accuracy) 3 ฟิลิปดา

 

 3. ระบบการวัดระยะ (Distance measurement)

               3.1 สามารถส่ายหาเป้าได้เองในระยะ 1,000 เมตร

               3.2 มีระบบการส่องหาเป้าแบบอัตโนมัติขณะเป้าอยู่กับที่ ที่ระยะ 1,000 เมตร และสามารถส่องหาเป้าแบบอัตโนมัติขณะเป้าเคลื่อนที่ ที่ระยะ 1,000 เมตร

               3.3 ในสภาวะอากาศปกติ มีทัศนวิสัยในการมองเห็นประมาณ 20 กิโลเมตร สามารถใช้วัดระยะได้ 5,000 เมตร โดยใช้ปริซึม 1 ดวง และใช้วัดระยะกับ Prism Sheet ได้

            3.4 สามารถวัดระยะแบบไม่ต้องใช้เป้าปริซึมได้ไกล 1,000 ด้วยมาตรฐานการสะท้อนแสง 90 %

               3.5 มีความละเอียดถูกต้อง (Accuracy) ของการวัดระยะแบบใช้เป้าปริซึม 1mm.+2ppm และแสดงค่าได้ละเอียดถึง 0.1 มิลลิเมตร

               3.6 มีความละเอียดถูกต้อง (Accuracy) ของการวัดระยะแบบไม่ใช้เป้าปริซึม 2mm.+2ppm และแสดงค่าได้ละเอียดถึง 0.1มิลลิเมตร

               3.7 สามารถใช้งานแบบ Laser Scan ได้ โดยความเร็วในการ Scan ไม่น้อยกว่า 100,000 จุดต่อวินาที

               3.8 สามารถถ่ายภาพได้ด้วยกล้องที่มีความคมชัด 5 M Pixels

 

4. ระบบการควบคุม ระบบการแสดงผลและการถ่ายทอดข้อมูล

               4.1 ตัวกล้องสำรวจฯ ใช้ระบบปฏิบัติการแบบ Window Embedded Compact 7

               4.2 กล้องสำรวจฯ มีหน้าจอแสดงผลค่ามุมราบ มุมดิ่ง ระยะทางราบ ระยะทางลาด ค่าความสูงต่าง และค่าพิกัด 1 ด้าน

               4.3 หน้าจอสีระบบสัมผัสแสดงผลมีความละเอียดของหน้าจอ 4.3 นิ้ว สามารถให้แสงสว่างบนหน้าจอได้เพื่อความสะดวกในการทำงานตอนกลางคืน

               4.4 มีแป้นพิมพ์สำหรับป้อนข้อมูลและสามารถให้แสงสว่างได้เพื่อความสะดวกในการทำงานตอนกลางคืน 

               4.5 สามารถบันทึกข้อมูลในสนามลงในหน่วยความจำภายในซึ่งมีความจุ 1 GB

               4.6 มีระบบถ่ายข้อมูลแบบ USB Flash Drive

               4.7 สามารถถ่ายโอนข้อมูลไปยังคอมพิวเตอร์ (Download) และถ่ายโอนข้อมูลจากคอมพิวเตอร์ไปยังกล้องสำรวจ (Upload)

              

5. ความสามารถพื้นฐานและการคำนวณโดยโปรแกรมพิเศษ

               5.1 มีกล้องส่องหัวหมุดเป็นแบบออพติค (Optical Plummet) สามารถปรับความคมชัดของภาพได้มีกำลังขยาย 3 เท่า ที่ประกอบอยู่ในแกนดิ่งของกล้องสำรวจ

               5.2 กล้องสำรวจ ฯ สามารถทำงานได้ต่อเนื่อง 2 ชั่วโมงต่อแบตเตอรี่ 1 ก้อน

               5.3 สามารถใช้งานได้ดีในอุณหภูมิระหว่าง -10 องศาเซลเซียส ถึง 50 องศาเซลเซียส

               5.4 มีระบบป้องกันฝุ่นและน้ำตามมาตรฐาน IP54

               5.5 สามารถวัดความสูงของตำแหน่งที่ไม่สามารถวางปริซึมได้

               5.6 สามารถวัดระยะระหว่างจุดที่มีสิ่งกีดขวางแนวเล็งได้

               5.7 มีโปรแกรมหรือฟังก์ชั่นที่สามารถคำนวณข้อมูลซึ่งถ่ายโอนจากคอมพิวเตอร์เพื่อค้นหาจุดหรือกำหนดจุดในสนามได้

               5.8 มีโปรแกรมหรือฟังก์ชั่นรังวัดเพื่อหาค่าพิกัดของจุดตั้งกล้อง

               5.9 สามารถคำนวณและปรับแก้วงรอบได้

               5.10 สามารถคำนวณพื้นที่และปริมาตรได้

               5.11 สามารถคำนวณหาค่าพิกัดจุดตัดของเส้นตรง 2 เส้นได้