เครื่องสแกนเลเซอร์ 3 มิติ ยี่ห้อ TOPCON รุ่น GLS-2000 มีคุณลักษณะดังต่อไปนี้


 

1. คุณลักษณะเฉพาะ

               1.1 สามารถสแกนพื้นผิวทางราบได้ 360 องศา และทางดิ่งได้ไม่น้อยกว่า 270 องศา โดยมีอัตราการสแกนไม่น้อยกว่า 120,0000 Points ต่อวินาที

               1.2 รัสมีการสแกนได้ไม่น้อยกว่า 350 เมตร กำหนดระยะห่างของจุดในการสแกนได้ละเอียดสุดไม่มากกว่า 3.1 มิลลิเมตรที่ระยะ 10 เมตร

               1.3 ความคลาดเคลื่อน (Accuracy)

- ทางระยะ 3.5 มิลลิเมตร ที่ระยะ 1-150 เมตร

- ทางพื้นผิว 2 มิลลิเมตร ที่ระยะ 1-150 เมตร

               1.4 มีกล้องถ่ายภาพดิจิตอลในตัวเครื่องขนาดความละเอียด 5 ล้านพิกเซล

- Telescopic ให้ขนาดภาพไม่น้อยกว่า 8.9 °(V) x 11.9 °(H)

- Wide angle Camera ให้ขนาดภาพ Diagonal ไม่น้อยกว่า 170 °

              1.5 มีระบบ Compensation หรือ Inclination sensor โดยมีช่วงการทำงาน +/- 6 ลิปดา

              1.6 มีหน้าจอแสดงผลขนาด 3.5 นิ้ว แบบสี LCD พร้อมปุ่มควบคุมและเป็นระบบสัมผัส (Touch screen) สำหรับป้อนข้อมูล

               1.7 มีระบบส่องหัวหมุดเป็นชนิดเลเซอร์ (Laser plummet)

               1.8 สามารถใช้งานได้ดี ในอุณหภูมิระหว่าง -5 องศาเซลเซียส ถึง +45 องศาเซลเซียส

               1.9 ตัวเครื่องสามารถป้องกันความชื้นและน้ำ (WATER PROTECTION) ในระดับ IP54

               1.10 ระบบการบันทึกข้อมูลสามารถจัดเก็บโดยใช้หน่วยความจำภายในตัวเครื่องหรือจัดเก็บโดยใช้แผ่นบันทึกความจำภายนอก (Memory Card) ที่มีความจุไม่น้อยกว่า 32 GB หรือแบบ USB Flash Drive อย่างใดอย่างหนึ่ง ตามมาตรฐานของผู้ผลิต

               1.11 ตัวเครื่องทำงานด้วยแบตเตอรี่ 4 ก่อน สามารถถอดเปลี่ยนได้โดยไม่ต้องปิดเครื่องเพื่อให้ทำงานได้อย่างต่อเนื่องโดยไม่น้อยกว่า 2.5 ชั่วโมง แบบ Li-ion ตามมาตรฐานของผู้ผลิตและมีระบบตรวจสอบระดับพลังงานแบตเตอรี่

              1.12 มีขาตั้งเครื่อง จำนวน 1 ขา

              1.13 มีแบตเตอรี่ชนิด Li-ion พร้อมเครื่องชาร์จ จำนวน 1 ชุด

              1.14 มีกล่องบรรจุชนิดแข็งทำด้วยวัสดุที่คงทนตามมาตรฐานของผู้ผลิตสำหรับเคลื่อนย้าย 1 ชุด

              1.15 มีแผ่นบันทึกข้อมูลความจุไม่น้อยกว่า 32 GB จำนวน 2 ชุด

              1.17 ความสามารถพื้นฐานของโปรแกรม Process

                              - สามารถจัดการปรับปรุงแก้ไข Cloud ได้

                              - สามารถรวมภาพด้วยวิธี Tie Point, Shape Matching และ Traverse ได้

                              - มีคำสั่งคำนวณ Volume Mesh ,Mesh ,Contour Set และPolyline

                              - สามารถส่งออกข้อมูลในรูปแบบ CL3, DWG, DWF, ASTM E57, LAS, OBJ, PCD, PTS, PTC, TXT, WRL, X3D ได้อย่างน้อย